Den Gamle Mølle

Oppe på volden ligger i dag resterne af en gammel mølle ¨Lille Mølle¨ - man ser den nede fra Ravelinen, når der ikke er for mange blade på træerene. Møllen er opført omkring 1800, men inden da var der en stubmølle på stedet.
Dengang var der jo frisk luft omkring voldene, da der ikke var bygget i højden på Christianshavn. Der groede heller ikke træer på voldene, som vi kender det i dag. Derfor var det oplagt at udnytte vindkraften på de højtliggende volde. I 1890 malede møllen for sidste gang, og i 1897 fjernede man så vingerne.Møllehætten røg desværre også, og møllen fik i stedet det mere flade tag. Det var den møllehistorie, men heldigvis blev resterne af møllen og møllergården liggende.
Indtil 1918 fungerede møllen en overgang som militært halmdepot, men i 1918 overtog den driftige sønderjyske ingeniør E.F. Bundgaard huset og indrettede her bolig og instrument- og appaturfabrik. Ved ingeniørens og hustruens død blev hele herligheden testamenteret til
Nationalmuseet - bl.a. med det komplette interiør fra Bundgaards hjem. Hjemmet og stuerne venter stadig på at blive åbnet som intim-museum - ligesom Nationalmuseets klunkelejlighed inde i byen.Møllen og møllergården er i dag fredet og ejes af Nationalmuseet. Faktisk fungerer møllergården som Rigsantikvarens embedsbolig - rigsantikvaren er øverste chef på Nationalmuseet.
I 1889 havde møllen en større nabo - Christianshavns Gasværk, en smuk gasbeholder á la den vi kender som teaterbygning på Østerbro i dag. Den var tegnet af Ludvig Fenger, men blev revet ned i 1948. Ærgeligt nok, tør man vist sige i dag. I samme område var der også i en periode fattigkirkegård.

Peter Olesen, journalist og forfatter